ZEZ s.r.o.

Oznámení insolvenčního správce:

Usnesením Městského soudu v Praze čj. MSPH 90 INS 2855/2017-A-11 ze dne 21.3.2017 byl zjištěn úpadek společnosti ZEZ s.r.o., se sídlem Praha 9, U Elektry 650/2, IČ 281 82 375 a na její majetek byl prohlášen konkurs.

Společnost tedy již nevykonává výrobní činnost, a proto nemůže nadále zajišťovat jakékoliv dodávky a práce, včetně servisu a garancí. V Praze dne 26.6.2017 JUDr. Jana Fialová, Insolvenční správce Veškeré dotazy týkající se výrobního programu ZEZ (zejména možnosti zajištění náhradních dílu a servisu) směrujte na obchod@zez.cz.